Hói đầu ở nam
Thứ tư, 14 Tháng 11 2012 00:51

Hói đầu ở nam giới chủ yếu là do kích thích nội tiết tố nam DHT (dihydrotestosterone) , điều này có thể bắt đầu sớm ở một số nam giới tuổi thiếu niên hoặc tuổi đôi mươi.

Mô hình điển hình là chân tóc tụt lùi hai bên vùng thái dương và mỏng vùng đỉnh. Trong một số trường hợp nó có thể tiến triển thành một phần hoặc hói đầu toàn bộ. Đây là nguyên nhân gây ra 90% rụng tóc ở nam giới và hơn 1/3 đàn ông ở tuổi ba mươi. Tỷ lệ nam giới bị ảnh hưởng bởi hói đầu theo tuổi tác càng cao.

Làm thế nào để xác định hói đầu ?

Mất quá nhiều tóc

Chân tóc tụt lùi từ phía trước và vùng thái dương

Tóc mỏng tóc trên đỉnh đầu

Các mảng hói trên đầu

Một phần chứng hói đầu

Hoàn toàn hói đầu ở giai đoạn sau

Nó xảy ra như thế nào ?

Nội tiết tố nam DHT (dihydrotestosterone) rất quan trọng cho sự phát triển tình dục nam giới bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các nang tóc di truyền nhạy cảm với hoóc môn này và ảnh hưởng đến co rút của các nang. Rút ngắn tuổi thọ của nang trứng và ngăn chúng sản xuất tóc bình thường. Nang lông trong các vùng thái dương và đỉnh của da đầu rất nhạy cảm với hormone này do đó rụng tóc ảnh hưởng đến các khu vực này nhiều nhất.

Di truyền cũng là một yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ cho việc phát triển chứng hói đầu và gần 80% nam giới bị hói do di truyền từ cha hoặc ông nội của họ.

Theo mô hình Hamilton-Norwood hói đầu kiểu nam từ giai đoạn 1 đến 7 tiến triển như  sau:

Giai đoạn 1:

Không có rụng tóc. Đầu đầy tóc.

Giai đoạn 2:

Tóc rụng lượng nhỏ ở mặt trước và vùng thái dương. Giai đoạn này có thể không được gọi là hói.

Giai đoạn 2A:

Tóc bị rụng toàn bộ chân tóc phía trước.

Giai đoạn 3:

Tóc bị tụt ở vùng thái dương nhiều hơn.

Giai đoạn 3A:

Tóc bị tụt từ vùng trán tiến về phía sau.

Giai đoạn 3V:

Bên cạnh việc mất tóc ở vùng trán và thái dương, rụng tóc bắt đầu từ đỉnh (vertex).

Giai đoạn 4:

Rụng tóc vùng trán, tiến triển và mở rộng các mảng hói trên đỉnh đầu.

Giai đoạn 4A:

Rụng tóc tiến tới giữa đỉnh.

Giai đoạn 5:

Hói lớn khu vực phía trước và bắt đầu vào khu vực trên đỉnh đầu.

Giai đoạn 5A:

Các chỏm hói ở phía trước, ở đỉnh và tiếp tục mở rộng. Phần sau của khu vực hói hẹp hơn so với giai đoạn 6.

Giai đoạn 5V:

Các mảng hói trên đỉnh đầu phóng to mặc dù nó vẫn chưa hợp nhất với khu vực hói ở phía trước.

Giai đoạn 6:

Khu vực trán hói được hợp nhất và tiếp tục mở rộng. Phần sau của khu vực hói rộng hơn trong giai đoạn 5.

Giai đoạn 7:

Mở rộng chứng hói đầu, chỉ có một dải tóc vẫn còn ở phía sau và hai bên đầu.

 

Excellent Hospital of Cosmetic Surgery

World Leader of Cosmetic Surgery

The 100 Best Cosmetic Surgeons of The World

American Board of Cosmetic Surgery
Back to Top...