So sánh kỹ thuật cấy tóc
Thứ hai, 30 Tháng 3 2015 13:52

Loại phẫu thuật cấy tóc

FUT

FUE

Quy trình

Một mảnh da đầu kích thước 1,5x15-20cm được lấy ra từ phía sau đầu.

Tóc cấy được lấy thông qua kim khoan nhỏ. Không để lại bất kỳ dấu vết nào, kỹ thuật này phù hợp cho bệnh nhân thích cắt tóc ngắn.

Vùng cho tóc

Mảnh da đầu ở phía sau, nơi tóc dày

Bất cứ đâu trên đầu, sau gáy hay từ cơ thể.

Thời gian phẫu thuật

5-6 tiếng

Thời gian lâu hơn

Phục hồi

Cắt chỉ hoặc tháo băng sau 2 tuần

Không sử dụng chỉ khâu. Có thể sinh hoạt bình thường sau 3-4 ngày

Sẹo

Có 1 đường sẹo mờ sau đầu nhưng được che phủ bởi tóc

Không đáng kể

Chi phí

Thấp

Cao

Số lượng tóc cấy trong một ca

Khoảng 1500 sợi

Trên 4000 sợi

Tóc sau cấy

Tóc mọc tự nhiên, vĩnh viễn

Tóc mọc tự nhiên, vĩnh viễn

Tỷ lệ sống

98 – 100%

98 – 100%

 

Excellent Hospital of Cosmetic Surgery

World Leader of Cosmetic Surgery

The 100 Best Cosmetic Surgeons of The World

American Board of Cosmetic Surgery
Back to Top...