MENU

VIỆN CẤY TÓC VIỆT NAM

Địa chỉ: 97B Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí MInh

Email: drcuong97@gmail.com

Điện thoại: 0908560378

Website: www.thammysaigon.com

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với viện tóc Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách và thiết thực đó, BS Nguyễn Xuân Cương người đã có kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành cấy tóc đã đứng ra thành lập viện tóc Vệt Nam, và đã được Bộ Y Tế cấp phép về cấy tóc  từ năm 2004 tại Bệnh viện chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ Sài Gòn. Đến nay cơ sở cấy tóc của BS Cương đã thu hút  một số rất đông đảo thân chủ trong nước và nước ngoài đến cấy tóc thành công tốt đẹp, đem lại sự hài lòng và phấn khởi  cho khách hàng, giảm được một số chi phí  ngoại tệ đáng kể nếu khách hàng ra nước ngoài cấy tóc.

Xem thêm

Đăng ký tư vấn
ong

Thành quả của chúng tôi

BEFORE

Cấy lông mày tự thân

BEFORE

Sau khi cấy lông mi 3 tháng

BEFORE

Cấy lông mi sau 3 tháng

BEFORE

CẤY LÔNG MAO TỰ THÂN VĨNH VIỄN

BEFORE

CẤY LÔNG MÀY TỰ THÂN

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

BEFORE

Thẫm mỹ BS.Cương

tuvan
Zalo
favebook

VIỆN CẤY TÓC VIỆT NAM

VIỆN CẤY TÓC VIỆT NAM

VIỆN CẤY TÓC VIỆT NAM